• Glad for å være til hjelp!

Opphavsrett

Informasjon om opphavsrett

PlayCherry Ltd. er eier, eller den rettmessige lisensinnehaver, av rettighetene til teknologien, programvaren og forretningsmodeller som benyttes på nettstedet.

Innholdet og strukturen i PlayCherry Ltd.s nettsider er underlagt opphavsrett (coyright ©) og databaserettigheter i navnet PlayCherry Ltd.. Opphavsretten til denne nettsiden omfatter alle tekster, grafikk, kode, filer og linker tilhørende PlayCherry Ltd og nettstedet kan ikke reproduseres, overføres eller lagres, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke. Din registrering og bruk av vårt system gir derfor ikke noen rettigheter til åndsverk som finnes i vårt system. 

Linker til nettsiden og noen av sidene denne inneholder kan ikke benyttes på noe annet nettsted uten skriftlig samtykke fra PlayCherry Ltd.. 

Du samtykker til ikke å bruke noen automatisk eller manuell enhet for å overvåke PlayCherry Ltd.s nettsider eller innhold. Enhver uautorisert bruk eller reproduksjon kan bli anmeldt.